ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΡΓΟΧΕΙΡΑ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΕΙΚΟΝΕΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΛΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΚΑΦΤΕΣ ΜΕ ΨΕΥΔΟΧΡΥΣΟ
Ἰησοῦς Χριστός «Ὁ Παντοκράτωρ» Ἰησοῦς Χριστός «Ὁ Παντοκράτωρ»
Διαστάσεις 11 x 13,5
Κωδικός: Εἰκ_002Α
Διαστάσεις 23 x 30
Κωδικός: Εἰκ_002Β
Διαστάσεις 12,5 x 16
Κωδικός: Εἰκ_002Γ
Διαστάσεις 26 x 33
Κωδικός: Εἰκ_002Δ
Παναγία ἡ Βρεφοκρατοῦσα Παναγία ἡ Βρεφοκρατοῦσα
Διαστάσεις 11 x 13,5
Κωδικός: Εἰκ_001Α
Διαστάσεις 23 x 30
Κωδικός: Εἰκ_001Β
Διαστάσεις 12,5 x 16
Κωδικός: Εἰκ_001Γ
Διαστάσεις 26 x 33
Κωδικός: Εἰκ_001Δ
Παναγία ἔνθρονη Παναγία ἔνθρονη
Διαστάσεις 9 x 15
Κωδικός:Εἰκ_009Α
Διαστάσεις 20 x 34
Κωδικός: Εἰκ_009Β
Διαστάσεις 11 x 16,5
Κωδικός: Εἰκ_009Γ
Διαστάσεις 21 x 34
Κωδικός: Εἰκ_009Δ
Παναγία «Ἡ Παλαιολογίνα» Παναγία «Ἡ Παλαιολογίνα»
Διαστάσεις 10,5 x 14
Κωδικός: Εἰκ_007Α
Διαστάσεις 16 x 20
Κωδικός: Εἰκ_007Β
Διαστάσεις 13 x 16,5
Κωδικός: Εἰκ_007Γ
Διαστάσεις 18,5 x 22,5
Κωδικός: Εἰκ_007Δ
Παναγία «Ἡ Παλαιολογίνα» μέ κάλυμα Παναγία «Ἡ Παλαιολογίνα» μέ κάλυμα
Διαστάσεις 10,5 x 14
Κωδικός: Εἰκ_008Α
Διαστάσεις 16 x 20
Κωδικός: Εἰκ_008Β
Διαστάσεις 13 x 16,5
Κωδικός: Εἰκ_008Γ
Διαστάσεις 18,5 x 22,5
Κωδικός: Εἰκ_008Δ
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος
Διαστάσεις 11 x 13,5
Κωδικός: Εἰκ_003Α
Διαστάσεις 23 x 30
Κωδικός: Εἰκ_003Β
Διαστάσεις 12,5 x 16
Κωδικός: Εἰκ_003Γ
Διαστάσεις 26 x 33
Κωδικός: Εἰκ_003Δ
Ἅγιος Νικόλαος Ἅγιος Νικόλαος
Διαστάσεις 12 x 15
Κωδικός: Εἰκ_005Α
Διαστάσεις 23 x 30
Κωδικός: Εἰκ_005Β
Διαστάσεις 15 x 18
Κωδικός: Εἰκ_005Γ
Διαστάσεις 26 x 33
Κωδικός: Εἰκ_005Δ
Ὅσιος Γρηγόριος ὁ κτίτωρ Ὅσιος Γρηγόριος ὁ κτίτωρ
Διαστάσεις 11 x 15,5
Κωδικός: Εἰκ_006Α
Διαστάσεις 20,5 x 29
Κωδικός: Εἰκ_006Β
Διαστάσεις 13 x 18
Κωδικός: Εἰκ_006Γ
Διαστάσεις 24 x 33
Κωδικός: Εἰκ_006Δ
Ἁγία Ἀναστασία ἡ Ρωμαία Ἁγία Ἀναστασία ἡ Ρωμαία
Διαστάσεις 9,5 x 14
Κωδικός: Εἰκ_004Α
Διαστάσεις 19,5 x 29
Κωδικός: Εἰκ_004Β
Διαστάσεις 12,5 x 17
Κωδικός: Εἰκ_004Γ
Διαστάσεις 23 x 32,5
Κωδικός: Εἰκ_004Δ
Ἅγιος Παΐσιος Ἅγιος Παΐσιος
Διαστάσεις 10,5 x 14
Κωδικός: Εἰκ_010Α
Διαστάσεις 14 x 20
Κωδικός: Εἰκ_010Β
Διαστάσεις 17 x 23,5
Κωδικός: Εἰκ_010Δ
Ἅγιος Πορφύριος Ἅγιος Πορφύριος
Διαστάσεις 10,5 x 14
Κωδικός: Εἰκ_011Α
Διαστάσεις 14 x 20
Κωδικός: Εἰκ_011Β
Διαστάσεις 17 x 23,5
Κωδικός: Εἰκ_011Δ
Διάφοροι Ἅγιοι (κατά παραγγελία) Διάφοροι Ἅγιοι (κατά παραγγελία)
Διαστάσεις 10,5 x 14
Κωδικός: Εἰκ_012Α
Διαστάσεις 14 x 20
Κωδικός: Εἰκ_012Β
Διαστάσεις 17 x 23,5
Κωδικός: Εἰκ_012Δ
   
  Ποδιά Προσκυνηταρίου σέ κορνίζα με τζάμι  
  Διαστάσεις 32,5 x 46
Κωδικός: Εἰκ_013