ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΡΓΟΧΕΙΡΑ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΓΝΗΣΙΟ ΔΕΡΜΑ

ΖΩΝΕΣ ΜΟΝΑΧΙΚΕΣ
ΖΩΝΗ ΜΟΝΑΧΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ: Ζώνη_001
ΖΩΝΗ ΜΟΝΑΧΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ: Ζώνη_002
ΖΩΝΗ ΜΟΝΑΧΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ: Ζώνη_003
ΖΩΝΗ ΜΟΝΑΧΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ: Ζώνη_004
ΖΩΝΕΣ ΑΠΛΕΣ
ΖΩΝΗ ΑΠΛΗ
ΦΑΡΔΟΣ: 3 ἑκ.
ΚΩΔΙΚΟΣ: Ζώνη_005
ΖΩΝΗ ΑΠΛΗ
ΦΑΡΔΟΣ: 3 ἑκ.
ΚΩΔΙΚΟΣ: Ζώνη_006
ΖΩΝΗ ΑΠΛΗ
ΦΑΡΔΟΣ: 4,5 ἑκ.
ΚΩΔΙΚΟΣ: Ζώνη_007
ΖΩΝΗ ΑΠΛΗ
ΦΑΡΔΟΣ: 3 ἑκ.
ΚΩΔΙΚΟΣ: Ζώνη_008
ΖΩΝΗ ΑΠΛΗ
ΦΑΡΔΟΣ: 3 ἑκ.
ΚΩΔΙΚΟΣ: Ζώνη_009
ΖΩΝΗ ΑΠΛΗ
ΦΑΡΔΟΣ: 4,5 ἑκ.
ΚΩΔΙΚΟΣ: Ζώνη_010
ΖΩΝΗ ΑΠΛΗ
ΦΑΡΔΟΣ: 4,5 ἑκ.
ΚΩΔΙΚΟΣ: Ζώνη_011
ΘΗΚΕΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ
ΘΗΚΗ ΚΕΡΜΑΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ: Θήκη_002
ΘΗΚΗ ΚΕΡΜΑΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ: Θήκη_003
ΘΗΚΗ ΚΕΡΜΑΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ: Θήκη_004
ΘΗΚΗ ΚΕΡΜΑΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ: Θήκη_005
ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΕΣ & ΜΠΡΕΛΟΚ
ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ: Μπρελόκ_001
ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ: Μπρελόκ_003
ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ: Μπρελόκ_004
ΜΠΡΕΛΟΚ
ΚΩΔΙΚΟΣ: Μπρελόκ_005
ΜΠΡΕΛΟΚ
ΚΩΔΙΚΟΣ: Μπρελόκ_006
ΜΠΡΕΛΟΚ
ΚΩΔΙΚΟΣ: Μπρελόκ_007