ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


Ο ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΑΛΚΗΔΟΝΙΩΝ
(παρελθόν-παρόν μέλλον)
Μία ἁγιορειτκή συμβολή
Περιέχει κείμενα πού ἀφοροῦν τόν Θεολογικό Διάλογο Ὀρθοδόξων καί Ἀντιχαλκηδονίων. Προηγεῖται ἐκτενής εἰσαγωγή. Εἰσηγεῖται τήν ἐπανατοποθέτησι τοῦ Διαλόγου ἐπί νέων ἐκκλησιολογικῶν βάσεων.

This volume contains all the writings of the late Archimandrite George Kapsanis about the Dialogue between Orthodox and Antichalcedonians (Non Chalcedonians) in the Greek language.
 
Σχῆμα: 17 x 24. Σελ. 848. Τιμή: 25,00€