ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


ΘΕΟΣ ΕΦΑΝΕΡΩΘΗ ΕΝ ΣΑΡΚΙ 
Σειρά ὁμιλιῶν στήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ἀπό τό ἔτος 1976 ἕως καί 2011, μέ τίς ὁποῖες γίνεται κατανοητό τό θεολογικό περιεχόμενο τῆς ἑορτῆς καί ἀναπτύσσεται ἡ σημασία τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου στήν ζωή μας ἐξ ἀφορμῆς ἐπικαίρων κάθε φορά γεγονότων.
 
Σχῆμα: 14 x 21. Σελ. 165. Τιμή: 6,00€