ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ
Καίρια ἐκκλησιολογικά καί ποιμαντικά θέματα, ὅπως ὁ χαρακτήρ τῆς Ἐκκλησίας, ἡ σημασία τῆς Θ. Εὐχαριστίας, ἡ Κατήχησις, ὁ Γάμος, ἡ Ἱεραποστολή, ἡ Ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν, κ.ἄ. ἐξετάζονται ὑπό τό πρῖσμα τῆς Ὀρθοδόξου θεανθρωποκεντρικῆς θεολογίας καί ζωῆς.
 
Σχῆμα: 12 x 19. Σελ. 180. Τιμή: 8,00€