ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ
Μία προσπάθεια ἐκκλησιολογικῆς θεμελιώσεως τῆς ποιμαντικῆς τοῦ ἐν φυλακαῖς πάσχοντος ἀνθρώπου καί συναγωγή τῶν συνεπειῶν τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησιολογίας εἰς τήν ποιμαντικήν πρᾶξιν. Καρπός τῆς προσωπικῆς ἐμπειρίας τοῦ συγγραφέως ἀπό τήν ἐν φυλακαῖς ἀλλά καί ἐν τῷ πνευματικῷ ἔργῳ τῆς Ἐκκλησίας διακονίαν του. 
 
Σχῆμα: 17 x 24. Σελ. 200.    ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟΝ.     Σέ σκαναρισμένη μορφή PDF ἐδώ