ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


Ο ΟΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
Ἐτησία περιοδική ἔκδοσις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου περιέχουσα κείμενα Ὀρθοδόξου δογματικῆς καί ἠθικῆς διδασκαλίας, καθώς καί κείμενα περί Ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ, νήψεως καί νοερᾶς προσευχῆς κατά τήν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει παράδοσιν. 
 
Σχῆμα: 14 x 20. Τιμή: 5,00€     ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ 2020

Περιεχόμενα τεύχους:
Ὅσιος Δανιήλ ὁ Κατουνακιώτης
Περί τῆς έν Χριστῷ Ζωῆς (Β)
Επικήδειος εἰς τόν μακαριστόν Γέροντα Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα
Ἡ ἐμπιστοσύνη στόν Θεό φέρνει τήν ἀνάπαυσι τῆς ψυχῆς
Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον τοῦ μακαριστοῦ π. Εὐσεβίου Βίττη
Ἡ ἀγάπη εἶναι ὁ Παράδεισος
Παραινέσεις πρός Προσκυνητάς Ἁγίου Ὄρους
Ὑπόμνημα Ἐλευθερίων Ἁγίου Ὄρους
Θεία Μετάληψις χωρίς ὀλιγοπιστία
Καθηγούμενος Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης
Νέοι Ἄγιοι στό Ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας
Δεκαετία ἀπό τῆς κοιμήσεως τοῦ μακαριστοῦ π. Εὐσεβίου Βίττη
Ὁ π. Εὐσέβιος Βίττης περί τῆς ὀλιγοπιστίας ἔναντι τῆς Θείας Κοινωνίας
Σεραφείμ Πόνης «Ὁ ἰατρός ὁ ἀγαπητός»