ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


Ο ΟΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
Ἐτησία περιοδική ἔκδοσις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου περιέχουσα κείμενα Ὀρθοδόξου δογματικῆς καί ἠθικῆς διδασκαλίας, καθώς καί κείμενα περί Ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ, νήψεως καί νοερᾶς προσευχῆς κατά τήν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει παράδοσιν. 
 
Σχῆμα: 14 x 20. Τιμή: 5,00€     ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ 2017

Περιεχόμενα τεύχους:
Ἀρχιμ. Γεωργίου Γρηγοριάτου, Ἡ Ἐκκλησία καί ὁ Οἰκουμενισμός.
Καθηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου, Ἀρχιμ. Χριστοφόρου,
«Εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην». Εἰς τούς ἁγίους Τρεῖς Ἱεράρχας. «Δι' ὑπομονῆς τρέχωμεν τόν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα».
Ἱερομονάχου Λουκᾶ Γρηγοριάτου, Θεμελιώδη γνωρίσματα τοῦ Ὀρθοδόξου ἱεραποστολικοῦ φρονήματος.
Ι.Α.Σ.,
Ἀρχιμανδρίτης Γαλακτίων Σιμωνοπετρίτης.
Καθηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Διονυσίου, Ἀρχιμ. Πέτρου, Μοναχός Παΐσιος Διονυσιάτης.
Τρία ἀδέλφια πού εὐαρέστησαν στόν Χριστό:  
Ι.Θ.Σ.
, Γέρων Βαρλαάμ Σιμωνοπετρίτης.
Μ.Δ.Γ.,
Μοναχός Ἰωσήφ Γρηγοριάτης.
Καθηγουμένης Ἱ. Μονῆς Παναγίας Ἐλεούσης Πατρῶν, Μακαρίας Μοναχῆς,
Γερόντισσα Μακρίνα Μπαλάσκα.
Ἐπίκαιρα γεγονότα καί θέματα.
Ἐπίσημα κείμενα τοῦ Ἁγίου Ὄρους περί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου.
Ἡ ἐποχή μας χρειάζεται προφητικό λόγο καί μετάνοια.
Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀντώνιος Ζούπης