ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΙΣΤΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΕΣ ΤΩΝ ΙΕΧΩΒΙΤΩΝ
Ἕνα βοήθημα γιά τήν ἐμπέδωσι τῶν βασικῶν δογμάτων τῆς Ἐκκλησίας καί τήν κατανόησι τῶν ἀντιστοίχων πλανῶν τῶν Ἰεχωβιτῶν. Χρήσιμο γιά τήν ἀντιμετώπισι καί ἄλλων συγχρόνων αἱρετικῶν. 
 
Σχῆμα: 12 x 19. Σελ. 128. Τιμή: 6,00€