ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΙΣΜΟΣ (ΠΑΠΙΣΜΟΣ)
Μία νηφάλια συνοπτική καί τεκμηριωμένη ἔκθεσις τῶν κυριωτέρων δογματικῶν διαφορῶν, ἡ ὁποία βοηθεῖ νά κατανοήσουμε τί πρέπει νά ζητοῦμε οἱ Ὀρθόδοξοι ἀπό τόν διάλογο μέ τούς Ρωμαιοκαθολικούς, προκειμένου νά ἐπιστρέψουν στήν Μία, Ἁγία Καθολική καί Ἀποστολική, δηλαδή τήν Ὀρθόδοξο, Ἐκκλησία. 
 
Σχῆμα: 12 x 19. Σελ. 44. Τιμή: 5,00€