ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΣ
Δύο θεολογικά δοκίμια πού φανερώνουν τήν Ὀρθοδοξία ὡς τρόπο θεανθρωποκεντρικῆς (Χριστοκεντρικῆς) ζωῆς καί ἐπισημαίνουν τόν ἀνθρωποκεντρικό (οὐμανιστικό-ἐνδοκοσμικό μή λυτρωτικό) χαρακτῆρα τοῦ Παπισμοῦ καί τοῦ Δυτικοῦ Χριστιανισμοῦ. 
 
Σχῆμα: 12 x 19. Σελ. 128. Τιμή: 6,00€