ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


ΝΕΟΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ 
Τό δίλημμα Ἀρχαία Ἑλλάδα ἤ Χριστιανισμός εἶναι ἀνύπαρκτο. Ἡ ἐμπειρία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας ἀποδεικνύει ἀνεδαφικούς τούς ἰσχυρισμούς τῶν νεο-ειδωλολατρῶν καί φανερώνει τήν ὑγιᾶ πρόσληψι τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τήν διατήρησί του καθ᾿ ὅλους τούς Χριστιανικούς αἰῶνες μέχρι σήμερα. 
 
Σχῆμα: 14 x 21. Σελ. 136. Τιμή: 6,00€