ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΛΕΙΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΥΠΝΙΑΣ
να συνοπτικό, συγκροτημένο καί ἐμπεριστατωμένο μουσικό βιβλίο, τό ὁποῖο περιέχει ἅπαντα τά ψαλλόμενα μέλη τῆς ἁγιορειτικῆς ἀγρυπνίας κατά τήν τάξι καί παράδοσι τοῦ Ἱεροῦ Ἄθωνος.
 
Σχῆμα: 21 x 29. Σελ. 368. Τιμή: 30,00€