ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Ἑρμηνεία τοῦ «Πάτερ ἡμῶν» καί σημαντικές ἐπίκαιρες πνευματικές καί ποιμαντικές ἐπισημάνσεις. 
 
Σχῆμα: 12 x 19. Σελ. 56. Τιμή: 6,00€