ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


ΚΑΙΡΟΣ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΣ
Μελέτη πού ἐπιδιώκει μέ γνώμονα τήν λατρευτική ἐμπειρία τοῦ Τριῳδίου καί τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς νά βοηθήσῃ τούς μοναχούς καί τούς ἐν τῷ κόσμῳ Χριστιανούς νά ἐμβαθύνουν στό μυστήριο τῆς μετανοίας.
 
Σχῆμα: 12 x 19. Σελ. 56. Τιμή: 4,00€