ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


ΒΙΟΣ KAI ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ KAI ΠΟΛΥΑΘΛΟΥ ΙΩΒ
Τό ἐπιστέγασμα τῆς ἰσοβίου Ἰωβείου ὑπομονῆς καί κύκνειο ἆσμα τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος π. Εὐσεβίου, ὁ ὁποῖος «παθών τά θεῖα καί μαθών τά θεῖα» ἀναλύει ἁγιοπνευματικῶς τό θεόπνευστο βιβλίο τοῦ Ἰώβ καί ἀπαντᾶ ἰδίως στό ἐρώτημα: «Γιατί ὁ πόνος στήν ζωή μας». Τό ἔργο χαρακτηρίζει ἁπλότητα ἀλλά καί βάθος θεολογικό καί πνευματικό. Περιέχει βασικά στοιχεῖα Ὀρθοδόξου Δογματικῆς καί Ἠθικῆς. Βοηθώντας στήν κατανόησι τοῦ ἱεροῦ κειμένου οἰκοδομεῖ εἰς Χριστόν. Μυεῖ στήν ἐν Χριστῷ ζωή καί ἔτσι παρηγορεῖ καί ἐνισχύει τούς ἀγωνιζομένους στόν κατά Χριστόν ἀγῶνα.
 
Σχῆμα: 14 x 21. Σελ. Α΄ τόμ.: 459, Β΄τόμ.: 616. Τιμή Α΄ τόμ.: 12,00€, Β΄ τόμ.: 15,00€.