ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
Ἀληθινή ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ ὑπάρχει μόνον στήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία. Οἱ ἐκτός αὐτῆς ἐμπειρίες τοῦ Θεοῦ εἶναι νόθες καί ὁδηγοῦν σέ πλάνη. 
 
Σχῆμα: 12 x 19. Σελ. 40. Τιμή: 4,00€