ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


ΟΚΤΩ ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΦΩΤΙΟΥ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ
Προσφορά στόν λαό τοῦ Θεοῦ 8 εἰκόνων τοῦ ἀοιδίμου ζωγράφου Φ. Κόντογλου, τῶν ὁποίων τά πρωτότυπα φυλάσσονται στό σκευοφυλάκιο τῆς Ἱ. Μονῆς μας. Φανερώνουν καί οἱ εἰκόνες αὐτές «τό μέγα μυστήριο τῆς Πίστεώς μας: Τήν ἐνανθρώπησι τοῦ Θεοῦ καί τήν θέωσι τοῦ ἀνθρώπου» μέ τήν ὑψηλή τέχνη τοῦ Φ. Κόντογλου, ὁ ὁποῖος «ἀνανέωσε τήν μεγάλη ζωγραφική παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας μας» μεταμορφώνοντας «τά χρώματα καί τά σχήματα σέ σωτηριώδη θεολογία». Προλογίζουν ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς μας καί ὁ καθηγητής Ν. Ζίας.
 
Φάκελος 25 x 35. Τιμή: 10,00€