ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΜΠΛΟ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
Οἱ ἱερές εἰκόνες τοῦ τέμπλου τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς μας, ἐνώπιον τῶν ὁποίων προσευχήθηκαν πλήθη εὐλαβῶν μοναχῶν καί προσκυνητῶν καί ἀποτελοῦν «πνευματικό καί καλλιτεχνικό πλοῦτο» τῆς Ἱ. Μονῆς μας, προσφέρονται στούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς, γιά νά ἐνισχυθοῦν στόν ἀγῶνα τους, νά παρηγορηθοῦν στίς θλίψεις τους, νά παρακινηθοῦν σέ δοξολογία τοῦ Θεοῦ καί νά γίνουν ἀφορμή ἐπαναπροσανατολισμοῦ τους πρός τόν ἀληθινό σκοπό τῆς ζωῆς, τήν θέωσι. Προλογίζουν ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς μας καί ὁ Καθηγητής Ν. Ζίας.
 
Φάκελος 25 x 35. Τιμή: 8,00€