ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


ΔΙΟΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΒΗΡΟΣ ΟΙ ΑΝΤΙΧΑΛΚΗΔΟΝΙΟΙ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΑΙ
Ἐπιστημονική θεολογική κριτική δύο διδακτορικῶν διατριβῶν, οἱ ὁποῖες ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ αἱρεσιάρχαι Διόσκορος καί Σεβῆρος ἔχουν ὀρθόδοξη χριστολογική διδασκαλία. Συμβολή στόν διάλογο μέ τούς Ἀντιχαλκηδονίους.
 
Σχῆμα: 17 x 25. Σελ. 228.        ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟΝ