ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


ΔΙΟΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΒΗΡΟΣ ΟΙ ΑΝΤΙΧΑΛΚΗΔΟΝΙΟΙ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΑΙ
Ἐπιστημονική θεολογική κριτική δύο διδακτορικῶν διατριβῶν, οἱ ὁποῖες ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ αἱρεσιάρχαι Διόσκορος καί Σεβῆρος ἔχουν ὀρθόδοξη χριστολογική διδασκαλία. Συμβολή στόν διάλογο μέ τούς Ἀντιχαλκηδονίους.
Ἐξηντλημένον. Τά κείμενα τοῦ βιβλίου περιλαμβάνονται στήν νεώτερη ἐνιαία ἔκδοση «Ο ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΑΛΚΗΔΟΝΙΩΝ (Παρελθόν - παρόν - μέλλον).
Σχῆμα: 17 x 25. Σελ. 228.