ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΧΑΛΚΗΔΟΝΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ;
Θεολογικά κείμενα ἀποδεικνύοντα τήν ἀπόκλισιν ἀπό τήν Ὀρθόδοξον πίστιν καί ἐκκλησιολογίαν τῶν Ἁγίων Πατέρων καί Ἁγίων Συνόδων τῆς Ἐκκλησίας, τῶν “Κοινῶν Δηλώσεων” τῶν Μικτῶν Ἐπιτροπῶν τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου Ὀρθοδόξων καί Ἀντιχαλκηδονίων. 
Ἐξηντλημένον. Τά κείμενα τοῦ βιβλίου περιλαμβάνονται στήν νεώτερη ἐνιαία ἔκδοση «Ο ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΑΛΚΗΔΟΝΙΩΝ (Παρελθόν - παρόν - μέλλον).
Σχῆμα: 14 x 21. Σελ. 205.