ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΧΑΛΚΗΔΟΝΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ;
Θεολογικά κείμενα ἀποδεικνύοντα τήν ἀπόκλισιν ἀπό τήν Ὀρθόδοξον πίστιν καί ἐκκλησιολογίαν τῶν Ἁγίων Πατέρων καί Ἁγίων Συνόδων τῆς Ἐκκλησίας, τῶν “Κοινῶν Δηλώσεων” τῶν Μικτῶν Ἐπιτροπῶν τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου Ὀρθοδόξων καί Ἀντιχαλκηδονίων. 
 
Σχῆμα: 14 x 21. Σελ. 205.        ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟΝ