ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΑΣΑΜΕΝΟΙ
Σειρά ὁμιλιῶν στά θεῖα Πάθη καί τήν Λαμπροφόρο Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου ἀπό τό ἔτος 1976 ἕως καί 2005, στίς ὁποῖες ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος εὑρίσκει τό νόημα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ὡς θεμελίου τῆς Ἐκκλησίας καί βάσεως τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς.
 
Σχῆμα: 14 x 21. Σελ. 115. Τιμή: 5,00€