ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ
Ἀναδημοσίευσις ὁμιλίας ἀδελφοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς μας σέ ἀγρυπνία κατά τήν ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως τῆς Πόλης. Τονίζεται ἡ ἀλήθεια ὅτι τό Γένος μας μετά ἀπό τίς φοβερές δοκιμασίες του «δέν ἔμεινε ἀβοήθητο ἀπό τόν Θεό, ὅταν μέ περισυλλογή, αὐτοκριτική καί μετάνοια καλλιέργησε τίς ρίζες τῆς πνευματικῆς του ἐλευθερίας», δηλαδή τήν πίστι στόν Θεό καί τήν ὑπακοή στίς ἅγιες ἐντολές του. 
 
Σχῆμα: 12 x 19. Σελ. 38. Τιμή: 3,00€