ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ


ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η ΡΩΜΑΙΑ. ΒΙΟΣ-ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ-ΕΓΚΩΜΙΑ-ΘΑΥΜΑΤΑ
Ἡ Ἁγία, Προστάτις καί Ἰατρός τῆς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου, ἕνα δῶρο τοῦ Θεοῦ πρός τήν Μονή της καί τούς παντοιοτρόπως ἀσθενοῦντας ἀδελφούς, θεραπεύει, παρηγορεῖ καί σώζει τούς μετά πίστεως ἐπικαλουμένους Αὐτήν.
 
Σχῆμα: 14 x 21. Σελ. 104. Τιμή: 6,00€