ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

πικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνσις:

630 87 Δάφνη
Ἅγιον Ὄρος

Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας:

Κεντρικό: +30 23770 23218
Γραμματεία: +30 23770 23670
Φάξ: +30 23770 23671
Κλείσμο θέσεων φιλοξενίας: +30 23770 23668

Ἠλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Γραμματεία: imog@cosmotemail.gr
Παραγγελίες βιβλίων: imgekdoseis@gmail.com